Ντίνα Μυλόρδου

Μέλος

Τα παιδιά και το περιβάλλον είναι στην καρδιά της Ντίνας. Με τον εθελοντισμό στο Cans for Kids, ακολουθεί πραγματικά τα βήματα της καρδιάς  της, προσφέροντας απέραντη αγάπη στα παιδιά και στην κοινωνία .