Μαρία Μάιλς

Μέλος

Η Μαρία Μάιλς είναι δημοσιογράφος, και έχει καλύψει και περιβαλλοντικά θέματα. Πιστεύει ότι η ενασχόληση των παιδιών και της νεολαίας με φιλανθρωπικό έργο, το οποίο παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας